Революция в тъканните присадки лектор д-р Давиде Фаронато

faronato (4).jpg

На 25.01.2020 имахме честта да посрещнем за първи път в България доц. д-р Давиде Фаронато, който проведе практическо обучение на тема:
The Тissue Grafting Revolution: new philosophy of the Phenotype Modulation to optimise the aesthetics of frontal implants
Революция в тъканните присадки: нова философия на фенотипна модулация за оптимизиране на естетиката във фронтална област

Лекцията и практическото обучение се проведоха в МБАЛ НАДЕЖДА на 25 януари 2020 г. 

НАКРАТКО ЗА ЛЕКТОРА

Завършил с cum laude специалност Стоматология към Миланския университет, д-р Фаронато продължава обучението си като докторант и през 2007 г. защитава теза на тема „ Иновативни техники в оралната имплантология и протетична рехабилитация: комплексна протетика при случаите на напреднала остеоинтеграция; насоки за клиничен успех и управление на риска – ретроспективен анализ “


Отново в Миланския уиверситет, през 2009, отново с отличие завършва следдимплoмната си квалификация по Орална хирургия и защитава теза на тема „Дългосрочна оценка на имплантите на глобално ниво: радиографски, клинични и хистологични аспекти“. През 2009-2010 д-р Фаронато става хоноруван преподавател в катедра „Пародонтология“ към Миланския университет и от 2012 досега е доцент към катедра „Хирургия и морфологични науки“ към университета в Инсубрия (Италия).


Активен член на „Италианското дружество по орална хирургия и импантология“ и „Италианското дружество по естетична стоматология“, ковчежник и съосновател на „Италианското общество на специалистите в оралната хирургия“.


Д-р Фаронато е съавтор на над 70 публикации с международно участие, 6 книги, участва с резюмета и постери в над 30 международни конгреса, лектор е в множество научни конгреси и практически курсове.

Top