Курс: Основи на зъбопротезната имплантология с проф. д-р Методи Абаджиев

2nd_academy_web.jpg

КУРС: ОСНОВИ НА ЗЪБОТЕЗНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА С ПРОФ. Д-Р МЕТОДИ АБАДЖИЕВ

Дата: 8-9 ноември 2019

Лектор: проф. Методи Абаджиев

ВАЖНО:

Броят на участниците е ограничен до 8

Такса: 620 лв.

ПЛАЩАНЕ:

До 2 седмици преди курса по банков път или на място, в МБАЛ „Надежда“ .

 

Програма

Ден 1

14.00 - 14.30  Регистрация.

14.30 - 16.30  Показания, противопоказания за имплантологично лечение.

                      Планиране и подготовка. Параклинични изследвания.

16.30 - 16.45  Кафе пауза.

16.45 - 19.00  От ситуационното протезиране към 3Д планирането.

                     Видове рентгенологични шаблони и имплантологични водачи.

                     Дигитален протокол за имплантологично планиране.

 

Ден 2

9.30 - 11.00  Значението на вида на костта за избора на макро и микродизайн на имплантатната повърхност и остеотомния протокол.

11.00 - 11.15  Кафе пауза.

11.15 - 13.00  Видове техники и протоколи за поставяне на имплантати.

                    Трансгингивална, отворена,  затворена.

13.00 - 14.30  Обяд.

14.30 - 16.00  Значението на количеството и качеството на меките тъкани за

                    успеха на имплантологичното лечение. Техники за разкритие.

16.00 - 17.00  Демонстрация. Поставяне на имплантат.

17.00 - 18.00  Имплантологично лечение в условия на недостиг на кост.

                    Видове костозаместителни материали. Основни техники за подобряване на костните условия за имплантологично лечение.

Top