Международни специалисти ще бъдат лектори на конференция, посветена на децата с аутизъм в София

Първата по рода си конференция в България, насочена към родители, учители, педагози и близки на деца, диагностицирани със състояния от аутистичния спектър, ще се проведе на 9 и 10 юни в столичния хотел „Рамада София Сити Център“, гр. София.

Проектът „АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР – СЪВРЕМЕННИ ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ НАСОКИ“ е по инициатива на най-голямата българска тъканна банка „Биорегенерация“ и Балканската асоциация по невромодулация, биофийдбек и неврофийдбек (БАНБН), в партньорство със Здравен информационен портал „Медикъл Караджъ“ , Българското сдружение по пробиотична медицина, Алпен Фарма България и Code HEALTH TV. Той е провокиран от нарастващия брой български семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при деца с аутизъм. Научен и медицински консултант на проекта е д-р Димитър Колев д.м. – началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

На 9 и 10 юни на едно място ще се съберат български и международни специалисти, сред които проф. д-р Ердал Карайоз, проф. Милен Богданов и проф. Теохарис Теохаридес, предлагащи различни методи и подходи при диагностика, лечение, адаптация и успешни образователни модели. Сред темите на лекциите им ще бъдат: лечението със стволови клетки, хелациите и имунните дефицити при децата от аутистичния спектър. Ще бъдат представени успешно работещи поведенчески и когнитивни терапии. Ще бъде направен обзор за недостатъците в социалното и обучително интегриране на тези деца и ще се набележат насоки за тяхното преодоляване. Предвиден е образователен модул, в който специалистите ще покажат действащи методи за работа в училищна среда с деца от спектъра. Всеки от участниците ще има възможност лично да контактува с лекари, ерготерапевти, учители, психолози и други експерти от България и чужбина.

За всички родители, които искат да чуят лекциите, но не могат да разчитат на чужда помощ, организаторите са осигурили грижа за децата. Осигурен е и симултанен превод за всички лекции на чужд език. 

Не пропускайте шанса да се запознаете с последните научни схващания за патогенезата и патофизиологичните механизми и лечението на аутистичното разстройство.

Цена на билета: 150 лева (включва вход за двата дни на конференцията, обяд, кафе паузи и слушалки за превод) от тук: https://epaygo.bg/1717938391

Местата са ограничени!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО: 
9 ЮНИ 2023 - ПЕТЪК

8:00 - 8:30 ч. – Регистрация, кафе

8:30 - 9:00 ч. – Приветствия от държавни, общински и професионални институции

9:00 - 10:00 ч. - „Разстройства от аутистичния спектър: персонализираната терапия с мезенхимни стволови клетки ли е бъдещето?“ - Проф. Ердал Карайоз, Турция

10:00 - 10:30 ч. - "Метали - интоксикация и детоксикация при деца с разстройства в развитието" - Д-р Мария Савчева

10:30 - 11:00 ч. - „Автотелата срещу невронални структури като диагностичен и имунопатогенетичен маркер.“ - Доц. Екатерина Иванова –Тодорова

11:00 0 11:30 ч. - „Диагностични възможности на swLORETA qEEG и използването ѝ за невронавигация при невромодулиращо лечение при ASD.“ - Д-р Димитър Колев

11:30 - 12:00 ч. - Кафе пауза

12:00 - 12:30 ч. - „Невромодулация при деца от аутистичния спектър – rTMS, tDCS“ - Проф. Пламен Божинов

12:30 - 13:00 ч. - „Диагностика на риска от аутизъм при бебета и деца до 3 г.“ - Проф. дпн Моника Богданова

13:00 - 13:30 ч. - "Ключовата роля на логопеда при консултиране, диагностика и терапия на разстройства от аутистичния спектър“ - Доц. Елка Горанова

13:30 - 14:30 ч. - Обяд

14:30 - 15:00 ч. - "Резултати и анализи на микроелементи от коса – връзки и зависимости при терапия“ - Проф. Милен Богданов

15:00 - 15:30 ч. - "Киндинорм - част от интегративния подход за балансиране на психоемоционалното състояние при деца с проблеми на развитието." - Д-р Мария Савчева

15:30 - 16:00 ч. - "Комплексен лечебен подход при дете с аутизъм – опит от Cellthera Clinic" - Проф. д-р Ярослав Михалек, Чехия

16:00 - 16:20 ч. - Кафе пауза

16:20 - 16:50 ч. - „Неудобните въпроси за стволовите клетки“ – Мая Стоева, административен директор на Тъканна банка „Биорегенерация“

16:50 - 17:10 ч. - "Развитие и стимулиране на говора при деца от 0 до 3 години. Важни съвети за родители – какво трябва да правят и какво – да не правят родителите! Етапи на езиковото развитие“ - Боряна Мургина

17:10 - 17:45 ч. - Въпроси и отговори

10 ЮНИ 2023 - СЪБОТА

9:00 - 9:30 ч. - Настаняване, кафе

9:30 - 10:00 ч. - "Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на ASD“ - Д-р Димитър Колев

10:00 - 10:30 ч. - „Ролята на стволовите клетки при лечение на деца в аутистичния спектър.“ - Проф. Душан Марич, Сърбия

10:30 - 11:00 ч. - „Лечение с имуноглобулини при деца от аутистичния спектър“ - Д-р Джихан Абазович, MD, PhD, Сърбия

11:00 - 11:30 ч. - Кафе пауза

11:30 - 11:50 ч. - „Роля на генетични и епигенетични маркери при биомедицинския подход на лечение на деца с проблеми в развитието“ - Д-р Таня Кадийска

11:50 - 12:10 ч. - „Микробиом, чревни нозоди и възможности на хомеопатията в терапията на деца от аутистичния спектър“ - Д-р Дора Пачова 

12:10 - 13:00 ч. - „АБА – Приложен поведенчески анализ и приложение в ерготерапията“ - Чад Хъникът, АБА терапевт, САЩ и Димитър Урдев „Образование за деца и младежи със СОП. Реалност и възможности за развитие“ - Димитър Урдев

13:00 - 14:00 ч. - Обяд

14:00 - 15:00 ч. - „Ученето се случва, когато е забавно“ - Училище „МИЛЕА“, Милена Паунова – създател, Анна Иванова – ерготерапевт, Олга Георгиева – логопед, Красена Христова – учител

15:00 - 15:30 ч. - „Оптометрия и зрителна терапия при аутизъм“ - Д-р Гжегош Левицки, Полша

15:30-16:00 ч. – Кафе-пауза

16:00-16:30 ч. - „Мозъчна алергия и разстройство в аутистичния спектър“ - Проф. Теохарис Теохаридес, САЩ

16:30-17:30 ч. - Въпроси-отговори

Top