Факт са първите подписани договори с пълнолетни собственици на стволови клетки в България

От края на 2023 г. най-голямата българска тъканна банка започна активна кампания по преподписване на договори за съхранение на стволови клетки от пъпна връв с първите бебета, при чието раждане са извлечени пробите. Причината е, че са изминали 18 години от вземането на първата проба  от безценния биологичен материал и нейният законен собственик вече е навършил пълнолетие. По силата на българското законодателство всяко лице, навършило 18 години,  става пълнолетно и встъпва във владение на своята собственост, в това число и на стволовите клетки. Пробата се води собственост на детето от момента на неговото раждане, но правото да се разпореждат с нея имат родителите в ролята им на настойници. Поради това тъканната банка подписва договор за съхранение и с двамата родители, но след като детето им навърши 18 години, в качеството си на пълнолетно лице и собственик, сключва нов договор за съхранение на стволови клетки.

Sistema-AXP-centrofuga.jpgГолямо признание за „Биорегенерация“ е, че към момента 100% от вече пълнолетните ни клиенти преподписват договорите си с биобанката и удължават срока за съхранение с минимум още 10 години. Разбира се, родителите също имат отношение към процеса, но окончателното решение вече е на влезлия във владение собственик.

Какъв е максималният срок за съхранение на стволови клетки?

Теоретично, веднъж замразени и съхранявани при температура приблизително  -196 градуса по Целзий, стволовите клетки не променят качеството си, независимо от периода на съхранение. В световната медицинска практика има случай на размразяване на 40-годишна проба, която е била годна за употреба и е използвана успешно. Технологичното развитие и все по-модерните и безопасни методи на съхранение на пробите позволяват да се твърди, че е възможно клетките да запазват годността си и повече от 40 години.  

Тъканна банка „Биорегенерация“ гарантира годността и доброто качество на съхраняваните стволови клетки. Спазвайки изготвен СОП (стандартна оперативна процедура) за контрол на годността на клетките, на определени интервали от време се проверяват състоянието и качеството на поставения в криосреда биологичен материал. Към днешна дата всички проведени тестове са успешни и няма нарушение на целостта на пробите. Предлагаме и възможност на всеки собственик на стволови клетки – родители или вече пълнолетните им деца, да поискат тест за виталност конкретно на тяхната съхранена проба.

„Биорегенерация“ поддържа световни стандарти на работа и най-високото ниво на оборудване. От създаването си до сега тъканната банка е увеличила портфолиото си с много различни и специфични дейности и продукти. Главната дейност на биобанката все пак си остава вземането и съхранението на стволови клетки от пъпна връв и млечен зъб. Наред с това произвежда и висококачествени алографт продукти за офталмолози, зъболекари и ортопеди. Благодарение на високотехнологичните си лаборатории тя има възможност да разработва различни продукти, приложими в различни области на медицината и подпомагащи бързото възстановяване на пациентите.

Също така  банката развива дейности, свързани с донорство на роговици. Благодарение на предоставени от „Биорегенерация“ роговици през годините няколко пациенти са възстановили напълно зрението си, а редица други са го подобрили .

Екипът на „Биорегенерация“ поддържа високи стандарти и качество на предлаганите продукти и услуги, като същевременно се стреми да развива и предлага на българските семейства най-новите биотехнологични решения от световно ниво.

 

 

Top