Години на успеха

2011 г. – ТБ Биорегенерация получава разрешение за взимане на Хемопоетични стволови клетки и обработка на роговици

2012  г. - ТБ Биорегенерация получава разрешение за взимане на Мезенхимни стволови клетки

2013 г.  - ТБ Биорегенерация получава разрешение за взимане на Мезенхимни стволови клетки от млечен зъб. 

               Започва производството на феморални главички и  глицеризиран амнион за офталмологията.

2013 г. - ТБ Биорегенерация участва в програма за живо донорство

2014 г. - ТБ Биорегенерация започва да произвежда сух амнион за офталмологията

2014-2018 г. - ТБ Биорегенерация  участва в европейската програма COST за корнеата

2016 г. - ТБ Биорегенрация  започва производство на костни алографти за ортопедията и стоматологията

2018 г. - ТБ Биорегенерация  стартира програма от Мастъркласове за имплантолози и организира първия Мастърклас в НДК гр. София с предаване на операции на живо и практически обучения за 100 дентални практици.

2019 -2023 г. - ТБ Биорегенерация  стартира участието си в програма  в Horizon 2020 -EU COST action CA18116 WG 3 - Stem cells and Regenerative Medicine

Top